Niet alleen is Baden-Württemberg een van de sterkste economische regio’s van Europa, het is ook een hotspot voor investeringen. Meer dan 5.000 ondernemingen hebben ervoor gekozen om zich in Baden-Württemberg te vestigen en te profiteren van de innovatieve uitstraling, zeker op het gebied van AI en mobiliteit van de toekomst.

Het zuidwesten van Duitsland onderscheidt zich niet alleen door zijn hoge productiviteitscijfers en lage werkloosheid, maar vooral ook door de innovatiekracht waarin de regio uitblinkt, in Duitsland en Europa. De uitgaven voor research bedroegen in 2017 bijvoorbeeld 27,9 miljard euro, ongeveer 5,6 procent van het BBP van de deelstaat. Het innovatieve karakter van de regio wordt nog versterkt door het dichte onderzoeksnetwerk: uitstekende researchinstituten op meer dan 100 locaties staan garant voor continue vooruitgang en de meest geavanceerde technologie. Ongeveer 70 universiteiten, waarvan vier met een topranking, zorgen voor een zeer aantrekkelijk hoger onderwijsklimaat.

Focus op nieuwe industriële sectoren en technologie van de toekomst

Baden-Württemberg biedt investeerders niet alleen een passende habitat, de kans om hun toeleveringsketen te optimaliseren, de nabijheid van technologische toppers en startups, maar ook specifiek een uitstekende onderzoeksinfrastructuur. Twee voorbeelden van deze nauwe samenwerking tussen wetenschap en bedrijven in Baden-Württemberg zijn Cyber Valley in Tübingen en ARENA2036 in Stuttgart.

Cyber Valley is een van de grootste samenwerkingsprojecten in Europa op het gebied van AI onderzoek. Behalve het Max Planck Instituut, de universiteiten van Stuttgart en Tübingen en een aantal technologieleiders uit Baden-Württemberg, is ook Amazon betrokken bij dit initiatief. ARENA2036 is een onderzoeksprogramma voor duurzaamheid en automotive engineering voor de volgende generatie auto’s. Het programma onderstreept de positie van de regio Stuttgart als wereldleider in de automotive industrie op het gebied van lichtgewicht autodesign en productietechnologie.

Grootste exportregio van Duitsland

Naast internationaal bekende ondernemingen als Daimler, Bosch, SAP en Porsche, vormen vooral midden- en kleinbedrijven de ruggengraat van de Baden-Württembergse economie. In 2018 bedroeg het BBP van de deelstaat 511 miljard euro, hoger dan het BBP van België, Zweden of Oostenrijk.

De drijvende krachten achter dit economische succes zijn de zeer dynamische en exportgeoriënteerde core industrieën zoals de automotive en machinebouwsector, de ICT industrie, de sectoren milieu- en medische technologie en de gezondheidszorgsector.

Baden-Württemberg International (bw-i) zal aanwezig zijn op de Duitslanddag. Kom voor een kennismaking langs bij hun stand!