Mercedes-Benz maakt momenteel een fundamentele transformatie door van autofabrikant naar aanbieder van mobiliteitsservices. Deze bedrijfsstrategie voor toekomstige mobiliteit is gebundeld onder de term CASE: C van Connected, A van Autonomous, S van Shared & Services en E van Electric & Emission-free. Het doel is om klanten intuïtieve mobiliteit te bieden door alle vier strategische CASE-pijlers op een slimme manier te combineren. Op deze manier wil Mercedes-Benz een actieve rol spelen in de snel veranderende en complexe auto-industrie.

Met het oog op deze toekomstige uitdagingen verankert moedermaatschappij Daimler AG duurzaamheid nog sterker in de bedrijfsstrategie. In het verlengde hiervan heeft de divisie Mercedes-Benz Cars – onder de titel ‘Ambition 2039’ – zichzelf ambitieuze, maar niettemin realistische doelen gesteld. Daarbij bekijkt de autofabrikant het aspect duurzaamheid in zijn geheel langs de volledige waardeketen. Het doel is de transformatie van de volledige portfolio van nieuwe personenwagens tot een CO2-neutraal aanbod vanaf 2039. Dit omvat aspecten als grondstoffen en leveranciersketen, de productie van de voertuigen tot de gebruiksfase en recyclingconcepten. Anders gesteld, Daimler wil op een sociaal, economisch en ecologisch verantwoorde manier vorm geven aan de mobiliteit van de toekomst.

Elektrische mobiliteit, de weg naar duurzaamheid

Een belangrijk onderdeel van deze strategie is elektrische mobiliteit. Eind 2019 beschikte Mercedes-Benz naast de volledig elektrische EQC al over meer dan tien plug-in hybrids in het assortiment – een aantrekkelijk modellenaanbod dat zich uitstrekt van de compacte modellen tot de toonaangevende Mercedes-Benz S-Klasse. Het doel is om klanten in 2020 meer dan 20 plug-in hybrid modelvarianten aan te bieden. Daarbovenop wil Mercedes-Benz tegen 2022 niet minder dan tien volledige elektrische aangedreven modellen op de markt hebben. Transparantie is daarbij een belangrijk streefdoel. Om die reden is Mercedes-Benz de eerste premium automobielfabrikant, die zijn doelstellingen en initiatieven rond klimaatbescherming wetenschappelijk door het SBTI1 heeft laten controleren. Daaruit blijkt dat Daimler beantwoordt aan de vereisten van het klimaatakkoord van Parijs (2015).

Voor ieder wat wils- een mix van technologieën

In het kader van deze strategische visie legt Mercedes-Benz zich toe op een intelligente mix van de modernste en zuinigste verbrandingsmotoren, van elektrificering via 48V-technologie, van plug-in hybrids en van batterij- of waterstof aangedreven volledige elektrische voertuigen. Om de CO2-neutrale mobiliteit van haar ‘Ambition 2039’ waar te maken, komt elektrisch eerst. Dit zal de leidraad zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe voertuigarchitectuur waarna andere aandrijfsystemen worden geanalyseerd. Want, zeker op middellange termijn, zullen er meerdere aandrijvingen naast elkaar bestaan. Dit meersporenbeleid maakt het mogelijk met diverse duurzame technologieën flexibel in te spelen op de individuele wensen en eisen van klanten.

Op 14 september zal Mercedes-Benz tijdens de Duitslanddag een workshop geven met het thema ‘Creating a sustainable mobility future’.