Fotolia/cirquedesprit

De cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis lieten vorig jaar maand na maand economische groei zien. Ook het afsluitende overzicht was niets dan positief: het Duitse BNP is volgens de eerste berekeningen met 2,2 procent gegroeid. Dat is het achtste jaar op rij dat de economie groeit en de sterkste groei sinds 2011.

De sterkste impulsen komen vanuit het binnenland: Meer werkenden, minder werkelozen en hogere lonen zorgden voor een stijging van de privéuitgaven (2,0 procent). Daarnaast stegen ook de overheidsuitgaven (resp. 2,0 procent en 1,4 procent) en de investeringen in bouw (+2,6 procent) en technische installaties (machines en auto’s; + 3,5 procent) namen in het afgelopen jaar toe. Maar ook de buitenlandse handel deed het goed: De Duitse export groeide met 4,7 procent niet zo sterk als de import met 5,2 procent.

Alle sectoren droegen aan de groei bij, waaronder de industrie (+2,5 procent) en de bouw (+ 2,2 procent). Een duidelijk waarneembare trend is de groter wordende bijdrage van dienstverlenende bedrijven, met name in de sector informatie en communicatie. Die sector droeg in 2017 3,9 procent meer bij aan het BNP dan in 2016. De gezamenlijke bijdrage van industrie en bouw aan de economie was in 2017 30,5 procent. Het begrotingsoverschot bereikte een hoogte van 38,4 miljard euro, oftewel 1,2 procent van het BNP.

Na bekendmaking van deze positieve berichten riepen vertegenwoordigers van de Deutsche Industrie- en Handelskammertag en industrievereniging BDI de nieuw te vormen Bondsregering op om niet op de lauweren te rusten. Het bedrijfsleven kent nog steeds grote uitdagingen in de vorm van tekort aan vakpersoneel, infrastructuur en bestaande bureaucratie. Het is bijzonder van belang dat de coalitiepartijen snel tot een overeenkomst komen en aan de slag gaan om Duitsland aantrekkelijk te houden voor ondernemingen.