Fotolia/cirquedesprit

Duitse ondernemers beoordelen hun huidige situatie beter dan ooit tevoren. Vooral bedrijven uit de bouw, industrie, handel en dienstverleningen zijn uiterst tevreden met de huidige staat van de economie. Zij profiteren van een sterke wereldhandel en hogere investeringsuitgaven. Ook de exportverwachtingen van Duitse bedrijven zijn weer verbeterd. Dit resulteert in een verwachte bnp-stijging van 2,7 procent en 600.000 extra banen. Dit zijn resultaten uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Duitse werkgeversorganisatie DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).

De groei van werkgelegenheid en koopkracht heeft een positief effect op de Duitse economie. Bedrijven investeren dan ook sterker dan in het verleden. Ook de verwachtingen voor de export zijn weer gestegen. Vooral de industrie kijkt positief naar de toekomst. Voor de export wordt daarom een stijging van 6,5 procent ten opzichte van 2017 verwacht, maar ook de import zal met 7,0 procent stijgen.

Bedrijven zijn daardoor ook bereid om in het komende jaar nog verder te investeren. Vooral de industrie, bouw en dienstverlenende sector willen door investeringen hun capaciteiten laten groeien. Zij willen daarmee producten en processen innoveren en verder inspelen op de digitalisering.

“Van deze positieve situatie en deze verwachtingen zullen ook Nederlandse bedrijven profiteren”, aldus Günter Gülker, directeur van de Duits-Nederlandse Handelskamer in Den Haag. “De Duits-Nederlandse handel is vorig jaar al sterk gegroeid en het potentieel om dit nog verder uit te bouwen is aanwezig. Duitse bedrijven zoeken sterke partners en die vinden zij ook vaak in Nederland.”

Ook op de werkgelegenheid in Duitsland heeft dit een positief effect. Voor 2018 wordt een daling van het werkloosheidscijfer tot 2,39 miljoen verwacht en 600.000 extra aantal banen. De enige belemmering voor het groeiend aantal banen is het toenemend tekort aan vakkrachten.