De blockchaintechnologie, ook wel distributed ledger technology of DLT, bestaat uit een netwerk van verbonden computers die samen alle veranderingen in een database bijhouden. Voor banken zijn investeringen in deze innovatie van groot belang, zeker gezien de mogelijke toepassingen. Al bij de eerste ervaringen met blockchain in 2015 werd duidelijk dat de mogelijkheden en impact van deze technologie voor veel sectoren, maar met name voor de financiële sector van heel grote invloed zou kunnen worden. Het zal echter nog wel enige tijd duren, voordat DLT werkelijk op grote schaal zal kunnen worden toegepast. En dat is wel waarnaar we streven, aldus Chris Sunderman, blockchain initiative lead voor trade finance bij ING Bank. “In 2016 onderzochten wij het potentieel van DLT door samen te werken met banken, fintechs en ondernemingen. Zo konden we de kennis en mogelijkheden ontwikkelen die zouden kunnen leiden tot nieuwe schaalbare standaarden. Inmiddels gebruiken we de opgedane kennis en ervaring in echte toepassingen”.

Meneer Sunderman, kunt u iets vertellen over de toepassing van DLT in de financiële sector?

“De banken was al snel duidelijk dat vooral in de ontwikkeling van DLT toepassingen in trade finance, samenwerking in de industrie de kansen voor een succesvolle ontwikkeling én acceptatie daarvan, zou vergroten. Als we trade finance in ogenschouw nemen, dan is juist daar de behoefte aan innovatie; het is een zeer traditionele en complexe sector, waar nog veel op basis van (papieren) documenten gebeurt. Er wordt al wel nieuwe technologie in de industrie geïntroduceerd, maar om de klantrvaring zo goed mogelijk te laten zijn en blijven, werken we samen met IT-partners, onze klanten en met fintechs, waardoor kennis van infrastructuur, kennis van trade finance en DLT schaalbare klanttoepassingen oplevert”.

Zijn er al concrete stappen genomen voor het gebruik van DLT in het bankwezen?

“Vooral in het bankwezen is de hoeveelheid projecten, de omvang en de variëteit ervan enorm te noemen en gaat men over van proofs of concept naar piloting en testing. Als gevolg daarvan is een aantal succesvolle experimenten in verschillende productgroepen gedaan, waaruit de potentie van DLT in gemak, snelheid en flexibiliteit voor zowel de klant als de bank werd aangetoond.”

Hoe gaat ING om met deze snelle veranderingen?
“Het gedrag van klanten en de technologie veranderen snel. ING ziet in veel van deze veranderingen een kans om zich verder te onderscheiden en daarin samen te werken met fintechs, en waarbij de bank niet uitsluit dat die verandering impact heeft op haar eigen dienstverlening. We willen ook elke stap toetsen bij marktpartijen en klanten, zodat zij als toekomstige gebruikers de innovatie kunnen accepteren en gebruiken. Samenwerking met klanten is essentieel om een innovatieproject succesvol te maken.”

Wat is er minimaal voor nodig om aan zo’n innovatietraject te beginnen?

In trade finance geldt ook dat de vermoedelijke oplossing voor de gebruikers gemak of lagere doorlooptijden moet opleveren en de complexiteit moet wegnemen. Zo niet, dan kan je de innovatie beter stoppen en opnieuw beginnen met de feedback van de marktpartijen. Herontdekken, herdefiniëren en weer valideren met de markt: lean en agile werken, snel falen en snel leren.”

Meneer Sunderman, u ziet innovatiemogelijkheden met behulp van DLT voor veel sectoren, maar hoe komt de werkelijke implementatie tot stand?

“Om een en ander mogelijk te maken zal de industrie de technologie wel moeten omarmen en ermee moeten gaan experimenteren. De kansen liggen met name op het gebied van verdere digitalisering, versnelling en versimpeling van verwerkingsprocessen, mogelijk verlaging van kosten en reductie van papiergebruik. De eerste stap is moeilijk, maar accepteer dat de technologie en marktomstandigheden aan verandering onderhevig zijn. Transparantie neemt toe en dat betekent dat je de concurrent niet altijd uit je eigen marktsegment komt. Ook het bankwezen werd en wordt verstoord branchevreemde partijen. Zij leveren diensten vaak simpeler, sneller en goedkoper Dus: start nu met innoveren, maak kennis met blockchain en DLT. Motiveer het management en collega’s Zoek contact binnen de supply chain en werk samen, ook met fintechs, vooral met diegenen, die je markt kennen”.

Wat zijn volgens u de belangrijkste elementen van zo’n innovatietraject?

”Het moet een stappenplan zijn: start, faal en start opnieuw. “Spreek met je partners en je klanten. Waar lopen zijn tegenaan? Wat blokkeert hun verdere groei? Wat blokkeert hun dagelijkse zakendoen, zowel lokaal als internationaal? Samenwerking en co-creation zijn de drijvende krachten achter innovatie. Samenwerking tussen IT en (markt/product/klant) expertise leidt tot de creatie van de juiste waarde. Het support van management is vereist om innovatieve projecten voor elkaar te krijgen en de juiste (strategische) stappen te zetten. Betrek het management nadrukkelijk bij wat je doet en dat is al eerder aangehaald, betrek vooral je klanten. Validatie van je plan bij je klanten is essentieel voor blijvend support van je management”.

Profiel ING
ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 51.000 werknemers van ING Bank bieden diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen. De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.