Advertorial. Nederlands belangrijkste handelspartner is sinds jaar en dag Duitsland. In 2017 bedroeg de export ongeveer € 107 miljard, de import € 74 miljard. Achter deze indrukwekkende cijfers gaat een grote afhankelijkheid schuil, van zowel een regio (Noordrijn-Westfalen) als van een product (olie en gas). Noordrijn-Westfalen kent in absolute zin de grootste economie, maar staat slechts 11e op de lijst van 16 Bundesländer wat betreft economische groei in de afgelopen vijf jaar. Bovenaan staan de oostelijke deelstaat Thüringen en de zuidelijke deelstaten Baden-Württemberg en Beieren. In deze laatstgenoemde twee deelstaten bevindt zich, qua omzet, de helft van de Duitse technologische industrie, goed voor een omzet van bijna € 440 miljard. Niet alleen voor Nederlandse industriële toeleveranciers een interessante markt, ook voor de logistiek. Uiteraard kent elke deelstaat voor Nederlandse ondernemers andere kansen en dit vraagt dus ook om een andere aanpak.

Baden-Württemberg: kansrijk dankzij sterke machinebouw en logistieke potentie

Een derde van de bedrijven in de Zuid-Duitse technologische industrie betreft machinebouwers in Baden-Württemberg. Juist in deze industrietak liggen kansen voor Nederlandse high-tech toeleveranciers, die vaak gespecialiseerd zijn in systemen met hoge complexiteit, in lage volumes. De trend waarbij Duitse machinebouwers meer buitenlands uitbesteden biedt mogelijkheden. Met de grote technologische industrie in Baden-Württemberg kan Nederland ook slagen maken met retourlogistiek. De Duitse ontsluiting via de Rijncorridor is in principe erg goed. Er zijn in het midden en zuiden van Duitsland terminals zoals in Mannheim, Karlsruhe en via de Neckar is ook Stuttgart goed via de binnenvaart bereikbaar.

Beieren: kansen benutten vraagt om investeringen en lange adem

In Beieren zijn de elektrotechnische en vooral de transportmiddelenindustrie groot en succesvol. In de toeleverende rol liggen ook in deze deelstaat kansen. Specifieke groeikansen zijn er voor industriële en ICT-bedrijven die aansluiten op de trend naar intelligente ‘connected’ cars. De logistieke kansen richting automotive zijn geringer, omdat Bremen op de export hiervan gespecialiseerd is. Om logistieke kansen richting andere Beierse technologische bedrijven te benutten zijn langjarige inspanningen nodig. Netwerken moeten verder worden op– en uitgebouwd om het vervoer over spoor aantrekkelijker te maken en te vergroten. De deelstaat is via het water immers minder goed bereikbaar.

Noordrijn-Westfalen: energietransitie samen oppakken

Hoewel de groeikansen meer richting het zuiden van Duitsland liggen, blijft investeren in de relatie met Noordrijn-Westfalen nodig. Daarvoor is de regio voor Nederland simpelweg te belangrijk. Het gebied ligt dichtbij, zowel geografisch als qua cultuur, en er is een sterke logistieke verbinding. Met Duisburg is er een cruciale schakelfunctie voor groei van containervervoer. Daarnaast kunnen Nederland en Noordrijn-Westfalen elkaar versterken in de transitie naar een duurzamere economie. Beide gebieden zijn nog altijd relatief sterk afhankelijk van (fossiele) grondstoffen. Ten slotte heeft Noordrijn-Westfalen zelf ook een grote technologische industrie. Hier blijven kansen liggen voor Nederlandse MKB-bedrijven die wel de grens over willen, maar niet te ver weg.

De 4 fasen van internationaal zakendoen

Naast het zien van groeikansen komt er bij internationaal zakendoen veel op je onderneming af zoals wetgeving, andere culturen en marktverkenning. Waar je allemaal aan moet denken en hoe andere ondernemers het hebben aangepakt, hebben we samengevat in 4 fasen.

Van (1) Marktverkenning, (2) Handelspartner vinden, (3) De deal sluiten tot en met (4) Betalen en betaald worden. Als je deze 4 fasen doorneemt weet je precies waar je als ondernemer internationaal tegen aan loopt. Dat helpt je als ondernemer om goed voorbereid op weg te gaan.

Meer weten over fase 1, marktverkenning? Download dan onze gratis whitepaper ‘van alle markten thuis’. Of bekijk de 4 fasen uitvoerig op www.ing.nl/internationaal