Mevrouw Wiersinga, u bent als vertegenwoordiger van de Netherlands Business Support Office (NBSO) Frankfurt am Main aanwezig op de Duitslanddag. Kunt u iets meer over uw organisatie vertellen? Wie zijn jullie, wat doen jullie en waarom?

Het Netherlands Business Support Office (NBSO) ondersteunt Nederlandse bedrijven bij het betreden van de Duitse markt. Wij bieden het Nederlandse mkb een meerwaarde door het signaleren van kansen, het verstrekken van marktinformatie, het vinden van geschikte zakenpartners en het beantwoorden van individuele handelsvragen. Om dit te bereiken beschikken we over een uitgebreid netwerk van lokale bedrijven, overheidsinstanties en adviseurs en relevante kennis in specifieke nichemarkten.

Uw organisatie is onderdeel van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Hoe verhouden zich de NSBO’s in Duitsland tot de RVO?

Het NBSO werkt in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland te bevorderen. RVO maakt gebruik van de NBSO’s omdat zij lokaal in Duitsland actief zijn en zodoende over een goed Duits netwerk en marktkennis beschikken. In Duitsland werken wij ook nauw samen met de ambassade en de consulaten.

Kunt u enkele concrete voorbeelden noemen van de hulp die u aan Nederlandse ondernemers biedt, die de Duitse markt op willen?

De meeste vragen gaan over het vinden van betrouwbare samenwerkingspartners, distributeurs of klanten. Wij identificeren de juiste contacten en netwerken waarmee de ondernemer zelf aan de slag kan of wij introduceren de ondernemer bij specifieke Duitse bedrijven of organisaties. Verder beantwoorden we veel sectorvragen. Die vragen lopen uiteen van hoe de onderwijsstructuur eruit ziet tot welke Duitse machinebouwers zich richten op voedselverwerking. Maar ondernemers komen ook bij ons terecht met praktische vragen over contracten, btw-nummers, salarisindicaties etc.

Jullie bieden een zakenpartnerscan aan? Wat houdt deze service precies in?

Een zakenpartnerscan is een overzicht van mogelijke zakenpartners met hun contactgegevens in de specifieke markt van de ondernemer. Deze zakenpartners zijn door ons persoonlijk benaderd en hebben aangegeven met de Nederlandse ondernemer in contact te willen komen. De zakenpartnerscan begint altijd met een uitgebreid intakegesprek waarbij de specifieke wensen van de ondernemer besproken worden.

U verzorgt tijdens de Duitslanddag een workshop over Internet of things, big data & cyber security Waarom is precies deze inhoud zo belangrijk voor Nederlandse bedrijven? Welke kansen ziet u voor Nederlandse ICT-bedrijven op de Duitse markt?

Nederlandse bedrijven hebben nog volop mogelijkheden voor groei in Duitsland en vooral in de digitale sector liggen nog extra kansen. Uit een onderzoek dat KMPG uitvoerde in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, blijkt dat met name voor producten binnen Internet of Things, big data en cyber security er goede kansen zijn voor Nederlandse ondernemers in Duitsland. In Duitsland wordt volgens dit rapport voor het Internet of Things een jaarlijkse groei van 33 procent verwacht, terwijl de mondiale groei nu 23 procent bedraagt. Nederlandse bedrijven zijn nu al toeleverancier op dit gebied in de auto-industrie (navigatiesystemen, technologie voor elektrische en zelfrijdende auto’s) maar ook voor toepassingen in precisielandbouw, eHealth en huishoudelijke apparaten. Voor big data geldt eveneens dat de groei in Duitsland (22 procent) hoger wordt ingeschat dan het mondiale verwachte cijfer (13 procent). Nederlandse bedrijven hebben ook hier een goede concurrentiepositie als het gaat om analytische software voor de landbouw, zorg, automotive en de infrastructuur.

Heeft u nog een laatste tip voor Nederlandse ondernemers?

Maak gebruik van alle diensten en mogelijkheden die beschikbaar worden gesteld door de RVO, NBSO, DNHK. Ga mee met een missie naar Duitsland. Kom in contact met zoveel mogelijk lokale ondernemers – ook al zijn zij misschien niet direct uw ideale eindcontact, deze gesprekken helpen u vaak snel verder deze ideale eindcontacten te vinden. Ook krijgt u door gesprekken met lokale partners in Duitsland een veel beter idee hoe de markt werkt, welke verkoopkanalen er zijn, en welke verkoopargumenten en marketingpropositie beter voor uw product of dienst werken.