ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis. Tijdens de Duitslanddag is ING aanwezig als standhouder en geven ze een workshop over hoe Duitsland er qua economie voor staat. Wij spraken alvast met de heer Colijn over wat ING Nederlandse ondernemers kan bieden die in Duitsland willen starten.

Meneer Colijn, met ING bent u aanwezig op de Duitslanddag in Utrecht. Kunt u iets meer vertellen over uw functie bij ING en waarom het voor u belangrijk is om op de Duitslanddag aanwezig te zijn?
Ik ben econoom bij ING, waar ik mij vooral bezig hou met de Europese economie. Daarbij kijk ik veel naar de ontwikkelingen op het gebied van economische groei, rente, regionale verdeling en lange termijn kansen. Wat gaat er goed, wat zijn de problemen en hoe kunnen bedrijven daar rekening mee houden of op inspelen? Ik geef veel presentaties hierover aan het bedrijfsleven en bespreek dit in de media.

Op welke manier kan ING Nederlandse ondernemers ondersteunen die de Duitse markt willen betreden?
ING is een wereldwijde financiële instelling met een sterke basis in Europa, die retail- en zakelijke diensten aanbiedt in meer dan 40 landen. Meer dan 54.000 medewerkers leveren diensten aan meer dan 38,8 miljoen particuliere en zakelijke klanten. Sinds 1987 is ING gevestigd in Duitsland. Het Duitse hoofdkantoor van de bank is gevestigd in Frankfurt, de financiële hoofdstad van het land. Sindsdien hebben we ons ontwikkeld tot een sterke partner voor enkele van Duitslands grootste bedrijven en instellingen. We hebben veel klanten geholpen om zich te vestigen op buitenlandse markten, bijvoorbeeld in Centraal- en Oost-Europa (CEE) en Azië. We bieden directe toegang tot het wereldwijde netwerk van ING Bank met uitgebreide productexpertise.

Welke verschillen zijn er tussen de twee landen met betrekking tot economie, digitalisering en infrastructuur? En kunt u dit toelichten aan de hand van een voorbeeld?
Duitsland heeft een hele krachtige en meer traditionele industrie dan Nederland, die een belangrijk onderdeel is voor het draaien van de economie. Nederland is wat minder afhankelijk van de industrie geworden in de afgelopen decennia. Qua digitalisering en infrastructuur heeft Duitsland nog wel een inhaalslag te maken, zo zijn netwerken minder dekkend en is er vanuit het bedrijfsleven steeds meer kritiek op de werking van de fysieke infrastructuur. Dat gaat over de kwaliteit van het wegennet, maar ook over het nieuwe vliegveld van Berlijn dat nog niet open is.

ING geeft tijdens de Duitslanddag een workshop over de Duitse economie, digitalisering en infrastructuur. Kunt u hier alvast iets over vertellen?
In de workshop gaan we het hebben over de krachten en zwaktes van de Duitse economie en wat dat voor ondernemers aan kansen oplevert. In de workshop bespreken we bijvoorbeeld in hoeverre de Duitse industriële krimp van de afgelopen tijd afhankelijk is van de autosector en wat voor herstel er verwacht kan worden in 2020. Ook kijken we meer naar structurele zaken zoals of Duitsland wel klaar is voor de digitale toekomst en welke Duitse regio’s er naar de toekomst toe het sterkst op staan. Hierbij werken we samen met NLinBusiness.

En wat kan NLinBusiness doen voor Nederlanders die in Duitsland aan de slag willen?
Als International Business Manager bij NLinBusiness houdt Maik Mandemaker zich bezig met het ontsluiten van lokale netwerken in verschillende, kansrijke exportmarkten voor Nederlandse mkb’ers. Hierover vertelt hij ook in onze workshop. Voor NLinBusiness is het belangrijk om op de Duitslanddag te zijn om te netwerken met partners én ondernemers en op die manier krachten te bundelen.

Ondanks het feit dat we directe buren zijn, is Duitsland niet per definitie een eenvoudige afzetmarkt. Een lokaal netwerk van Nederlandse ondernemers en relevante dienstverleners helpt de marktentree te vergemakkelijken. NLinBusiness bouwt wereldwijd in 40 Cities of Opportunity aan dit soort lokale netwerken, uiteraard in nauwe afstemming met het postennetwerk en de Duits-Nederlandse Handelskamer.

Heeft u nog een laatste tip voor Nederlandse ondernemers?
Spreek de taal! Wij merken dat het heel veel deuren opent als je in het Duits mee kunt praten, ook als dat geen perfect Duits is overigens. En maak gebruik van parate kennis van andere ondernemers die de stap naar Duitsland al eerder gezet hebben. In bijna elke exportmarkt zijn bilaterale netwerken te vinden die jou kunnen helpen met juridische vraagstukken, HR-advies en andere zaken die bij een ‘soft landing’ helpen.

Tijdens de Duitslanddag is ING te vinden op stand nr. 6.9.