De Europese economie is in een warm bad beland en het water wil maar niet afkoelen. Ook de Duitse economie drijft mee op een opwaartse spiraal. Het eerste halfjaar van 2017 tekende een groei van 1,2% ten opzichte van de tweede helft van 2016. De economische groei werd vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in zijn geheel. Ook de lage rentes en gunstige minerale-olieprijzen droegen eraan bij.

Naar verwachting zet de groei in het tweede halfjaar door, al kan de felheid ervan wat afnemen. Zo zullen de groei van de werkgelegenheid en de productievergroting in de industrie en bouw naar verwachting wat matiger verlopen. Niettemin is de economische stemming zeer optimistisch.

Handelsbalans

De Duitse export vertoont een lichte stijging: de export van goederen en diensten stegen van mei tot en met juli met 1,3% ten opzichte van de drie maanden ervoor. De import groeide ongeveer even sterk in deze periode met 1,2% ten opzichte van de drie maanden ervoor. Het handelsoverschot ligt echter merkbaar lager dan het jaar ervoor. Een verdere expansie van de Duitse export laat dus ondanks een sterke euro op zich wachten.

Industrie

De sterke conjunctuur van de industrie van het eerste halfjaar heeft in de zomermaanden wat aan kracht ingeboet. Of de krachtige conjunctuur uit het eerste halfjaar in de herfst weer zal terugkeren, blijft even afwachten. De voortekenen zijn in ieder geval gunstig voor een succesvol derde kwartaal. De nieuwe orders druppelden weliswaar wat langzamer binnen dan normaal, maar een verbeterd ondernemersklimaat in de verwerkende sector evenals een sterke motorvoertuigenproductie stemmen positief.

Bouw

De productie in de bouw steeg in juli weliswaar met 0,5%, maar sinds het voorjaar heeft de bouw zich tamelijk zwak ontwikkeld. Zo daalde het aantal orders in het tweede kwartaal van 2017 met 2,6%. Niettemin blijft de stemming erin; de omstandigheden en vooruitzichten voor de komende maanden lijken gunstig, denken bouwondernemingen. De bezettingsgraad is goed en dat vertaalt zich ook door in de bouwprijzen.

Privéconsumptie

Een immer belangrijke steunpilaar van de hoogconjunctuur blijft de privéconsumptie. De detailhandel slonk weliswaar met 1,2% in juli ten opzichte van de maand ervoor, maar in de driemaandsvergelijking blijft de lijn naar boven gericht. Ook de handel in motorvoertuigen doet het goed. Al liggen de verbruiksprijzen maar liefst 1,8% hoger dan vorig jaar, toch beleefde het consumentenklimaat een piek in augustus. De verwachting is dan ook dat de privéconsumptie verder zal groeien. Of dat net zo sterk gebeurt als in het buitengewoon succesvolle tweede kwartaal is de vraag.

Arbeidsmarkt

Positieve vooruitzichten ook op de arbeidsmarkt. Sinds februari is het aantal personen met een betaalde baan iedere maand met 40.000 tot 50.000 personen toegenomen. In juli 2017 waren er 44,4 miljoen mensen met een betaalde baan, 1,6% meer dan het jaar ervoor. In nagenoeg alle ondernemersbranches worden werknemers gezocht. Er zijn 139.000 werklozen minder dan vorig jaar. Ook de onderbezetting liep licht terug.

Deze positieve ontwikkelingen kunnen de ook aanwezige problemen echter niet verhullen: de regionale verschillen in werkloosheidspercentages zijn onverminderd groot. En langetermijnwerkloosheid en de integratie van vluchtelingen brengen nog altijd wezenlijke uitdagingen met zich mee.

Bron: BMWI via DNHK