Tijdens de Feier-Abend van de Duits-Nederlandse Handelskamer, op 6 november 2017, hield onder andere de nieuwe Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, een speech. Ze gaf een toelichting op de ambitieuze plannen van de Nederlandse overheid voor klimaatbescherming. Het nieuwe kabinet kondigde een nationaal klimaat- en energieakkoord aan, waarin het de nationale emissiereductiedoelstelling aanscherpte: in 2030 moet de uitstoot 49 procent onder die van 1990 liggen. Dat staat gelijk aan een reductie van 56 megaton, waarvan 22 megaton door de industrie bespaard zullen moeten worden.

Daarnaast benadrukte de staatssecretaris de noodzaak van een intensievere samenwerking met Duitsland op het gebied van infrastructuur. Grensoverschrijdende handel heeft volgens Van Veldhoven een sterke infrastructuur nodig en biedt daarom veel mogelijkheden voor samenwerkingen. Van Veldhoven vond het daarom fijn om te spreken tijdens de avond en zo de samenwerking met de sterkste handelspartner van Nederland nog verder te versterken.