Düsseldorf is een van de meest populaire Duitse steden voor Nederlandse dienstverleners om zich te vestigen. Het eerste aanspreekpunt is de afdeling bedrijfsontwikkeling van de gemeente. We spraken met directeur Theresa Winkels over kansen, veel voorkomende vragen en uitdagingen.

De Financial Times heeft Düsseldorf zojuist verkozen tot de top 3 van beste bedrijfslocaties in Europa. Waarmee hebben jullie kunnen overtuigen?

Düsseldorf is de hoofdstad van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW). De stad en het omgevende Rijnland liggen centraal in Duitsland en zijn gemakkelijk te bereiken via de luchthaven, snelwegen en spoorverbindingen. Bovendien heeft Düsseldorf een ongelooflijke dichtheid aan bedrijven. Met 530.000 banen per 460.000 inwoners staan we op de tweede plaats, alleen Frankfurt doet het in Duitsland beter. Binnen een uur kunt u een half miljoen bedrijven in Düsseldorf en omgeving bereiken. Dit resulteert natuurlijk ook in een zeer goed B2B-potentieel. Sinds een jaar of vijf komen hier ook steeds meer startups en jonge digitale talenten, die we graag vooral naar Düsseldorf halen. Bovendien biedt de stad aan de Rijn een hoge maar betaalbare kwaliteit van leven. Daardoor staan we al zo’n vijftien jaar op de zesde plaats in de wereldwijde Mercer ranglijst van de meest leefbare steden, waardoor we bijzonder aantrekkelijk zijn voor buitenlandse specialisten en managers.

Elke zevende onderneming in Düsseldorf komt uit het buitenland. Hoe belangrijk zijn Nederlandse bedrijven voor de regio?

Nederland is ons buurland en daardoor van enorm belang als economisch partner. Wij onderhouden dan ook nauwe en goede contacten met Nederland. Alleen in Düsseldorf zijn meer dan 600 Nederlandse bedrijven geregistreerd – dat is na China de grootste groep buitenlandse bedrijven. Als we naar de hele regio Rijnland kijken, draait de verhouding zelfs om: Nederland is met bijna 3.000 bedrijven de belangrijkste buitenlandse groep van ondernemingen en is meer dan twee keer zo sterk vertegenwoordigd als China. Dit laat duidelijk zien hoe zeer Nederland en het Rijnland elkaar waarderen.

Uw workshop op de Duitslanddag heet “Succesvol de markt op met diensten”. Wat zijn de grootste fouten die Nederlandse dienstverleners zouden moeten vermijden bij het betreden van de Duitse markt?

Onze twee landen liggen zeer dicht bij elkaar ook qua taal en cultuur. Dit maak veel dingen eenvoudig, maar leidt soms toch tot misverstanden in detail, die je niet moet onderschatten. Een goed voorbeeld is de Duitse bureaucratie. Voor Nederlanders, die normaal gesproken veel flexibeler zijn en ook innovaties sneller adapteren als wij Duitsers, ervaren het contact met Duitse overheden soms als moeizaam. Ook de Duitse ambtelijke taal blijkt vaak een obstakel. Wij raden u daarom sterk aan om u te laten begeleiden naar de Duitse markt. We helpen u graag: Als een interface tussen bedrijven en overheden kunnen we potentiële valkuilen gemakkelijk vermijden.

U houdt de workshop samen met DELA Verzekeringen N.V., die al twee jaar vanuit Düsseldorf op de Duitse markt actief zijn. Wat is hun succesverhaal?

DELA is een goed voorbeeld van hoe Nederlandse dienstverleners met hun innovatieve kracht kunnen scoren, wanneer zij hun toegang tot de Duitse markt strategisch benaderen. Het concept van een overlijdensverzekering naar Nederlands model is nog nieuw in Duitsland. DELA heeft daarom zeer intensief gewerkt aan de keuze van de juiste locatie. Düsseldorf staat bekend als de vestigingsplaats van de klassieke verzekeringsindustrie en werd daarom door DELA snel gekozen als locatie. Hier heeft het bedrijf goed gekeken naar waar andere aanbieders, jonge medewerkers en jonge klanten vooral te vinden zijn en vervolgens gekozen voor een locatie in de buurt van de hogeschool.

Deze strategische benadering maakte indruk op ons. Walter Capellmann, CEO van de Duitse afdeling van DELA, zal zelf meer details geven in de workshop op 14 september, beginnend om 11:20 uur.