Wanneer uw bedrijf zich in een ander land vestigt moet u rekening houden met alle gebruiken, lokale wet- en regelgeving en de fiscale omgeving. Dit geldt ook voor Duitsland en het verzekeren van de noodzakelijke risico’s in Duitsland. Het is toegestaan om verzekeringen vanuit Nederland te sluiten voor Duitsland (beide lid van de EU), maar is dat een ideale oplossing?

Ieder bedrijf moet een keuze maken of en welke vorm van verzekering wordt gekozen. Ideaal is een internationaal verzekeringsprogramma dat wordt beheerd door de moedermaatschappij. Met lokale polissen in de verschillende landen als onderdeel van het programma.

Een bedrijf kan ook alle verzekeringen vanuit Nederland sluiten. Als onderdeel van de FOS-clausule (Freedom of Service) kunnen alle verzekeringspolissen binnen de Europese Unie verzekerd worden vanuit het land van de moedermaatschappij. Dus vanuit Nederland verzekert de moedermaatschappij de dochters mee. Het belangrijkste voordeel van FOS-verzekering is dat het goedkoop is. En makkelijk. Het grootste nadeel is dat u een Nederlandse dekking heeft voor een claim op basis van Duits recht. Het kan zijn dat een gebeurtenis wel onder een specifieke Duitse polis gedekt zou zijn, maar niet onder de Nederlandse polis. En wie wikkelt de Duitse schade af? Een Nederlandse adviseur? Een Nederlandse verzekeraar?

Een betere oplossing is een lokale polis, waarbij de samenhang van de Nederlandse en Duitse polis wordt georganiseerd door de Duitse en Nederlandse assurantieadviseurs. Moeten ze elkaar wel kennen! Wij adviseren om de Duitse risico’s te verzekeren op een Duitse polis via een Duitse tussenpersoon.

Optimaal is een internationaal verzekeringsprogramma met lokale polissen. De moeder sluit een internationale polis af en als onderdeel daarvan wordt ook een Duitse polis afgegeven op basis van de Duitse wetgeving. Als een lokale (Duitse) polis is afgesloten, kan de dochteronderneming bij een claim terugvallen op Duits recht. En ondersteuning door een Duitse adviseur.
Dit is met name belangrijk in bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekeringen. Claims tegen de dochteronderneming worden gedaan op basis van Duitse aansprakelijkheid en zijn vervolgens afgestemd op de verzekerde componenten in een lokale Duitse aansprakelijkheidsverzekering. En die kunnen net wat anders zijn dan in Nederland.

“Wij werken samen met een gespecialiseerde Duitse assurantie makelaar. Als onderdeel van onze nauwe samenwerking met Dr. Hörtkorn Versicherungsmakler GmbH ondersteunen we Nederlandse bedrijven met activiteiten in Duitsland. En andersom! Als onderdeel van ons internationale netwerk – UNIBA – bedienen we klanten in meer dan 160 landen met meer dan 90 partners. UNIBA is ons verzekeringsmakelaarsnetwerk voor middelgrote bedrijven wereldwijd”

De grootste uitdaging zien wij bij bedrijven waarbij de Duitse dochter volledige vrijheid wordt gegeven om lokaal verzekeringen in te kopen. Dit is bijna een garantie voor dubbele dekkingen, of,  erger nog: flinke hiaten. De dochter denkt dat de moeder iets heeft verzekerd en andersom

Sommige zaken zijn anders georganiseerd  in Duitsland

Een aantal verschillen:

  • Duitsland kent verplichte deelname aan de “Berufsgenossenschaft”, een staatsverzekering.
  • Het Ziektekostensysteem in Duitsland is anders dan in Nederland
  • Doorbetaling bij ziekte is in Duitsland anders geregeld dan in Nederland
  • etc.

Deze en andere (bedrijfsspecifieke) verzekeringen bespreken wij graag met u.

Van Luin zal aanwezig zijn op de Duitslanddag. Kom langs stand 6.6 voor meer informatie.