Midden in de stad Hörde, onder Dortmund, ligt het industriële complex Phoenix West. Sinds 160 jaar was Phoenix West hét icoon voor zowel Dortmund als de Duitse staal-industrie. Maar nu vindt er in deze gemeenschap een nieuwe economische ontwikkeling plaats.

De staalproductie in Dortmund hield echter op te bestaan na de sluiting van de Phoenix West fabriek in 1998. De meeste installaties en gebouwen werden ontmanteld en verkocht. Phoenix West bleef bestaan als een blijvend monument voor de geschiedenis van de regio en zal nu ook een belangrijk deel vormen van de toekomst: er ontstaat een nieuwe mixed-use economie, gebaseerd op diensten, kennis, technologie en logistiek. Tegelijk blijft het respect voor de geschiedenis en het DNA van deze interessante gemeenschap.

Herontwikkeling van Phoenix West

Walas zal in nauwe samenwerking met de stad Dortmund werken aan herontwikkeling van de historische gebouwen in het Phoenix West complex. Phoenix West wordt straks een plek waar mensen willen leven, werken en spelen: met lokale communities, restaurants en bedrijven. Het project in Dortmund moet het vlaggeschip worden van de internationale beweging van duurzame steden, innovaties en economische ontwikkeling.

De transitie naar duurzaamheid is voor een stad geen makkelijke opgave. Steden moeten innoveren om deze verandering in gang te zetten. Ze hebben nieuwe ideeën nodig – op het gebied van technologie, diensten, innovaties, economie en ondernemerschap. Aan de andere kant hebben innovaties de steden nodig: hier vind je de nieuwe generatie talenten om nieuwe ideeën en innovaties te laten ontstaan. En deze (vooral jonge) talenten, stellen andere eisen aan de plek waar zij willen leven en werken.

Het Nieuwe Werken – eerst een plaats, dan een baan

Vroeger kozen werknemers op basis van hun baan en werkgever voor een woonplaats. Tegenwoordig kiezen werknemers eerst voor de plaats waar ze willen leven, dan kiezen zij voor de community waar ze deel van willen zijn en dan pas komen de baan en de werkgever. Een plaats betekent alles waar een stad uit bestaat, behalve thuis en werk. Dus plaats houdt in: waar mensen eten, drinken, relaxen, genieten van muziek en theater, gaan shoppen, eten en kleding kopen. Deze plaats is wat een stad urban maakt, het bieden van een veelvoud aan keuzes.

Je zou kunnen zeggen dat Het Nieuwe Werken niet gaat om digitalisering of de mogelijkheid om parttime thuis te werken. Het is de overvloed van stedelijke functies en plaats in plaats van ruimte – dat zijn nu de bepalende factoren voor talenten om voor een plek te kiezen kiezen.

Dit vraagt om een compleet andere benadering voor stedelijke ontwikkeling – dit is meer dan vastgoed en wijkontwerp. Stedelijke ontwikkeling brengt activiteiten, wensen en interesses samen van mensen, bedrijven en de stad. Dit in een leefbaar geheel – zowel economisch, sociaal, duurzaam, ecologisch als financieel.

In de infosessie van Dortmund en World of Walas wordt het thema Het Nieuwe Werken van dichterbij bekeken: waarom laten jonge talenten de plaats waar zij willen leven zwaarder wegen dan de baan die ze willen uitoefenen. En wat betekent dat voor stedelijk ontwerp.